Bærekraft

Seabrokers

Prosjekt

Seabrokers

I mai 2022 overleverte vi et fantastisk flott bygg på 2 etasjer som skal brukes som verksted og kontorlokaler for Seabrokers Eiendom. Vi takker alle våre underentreprenører for et godt samarbeid.