Bærekraft

Linnomhagen

Prosjekt

Linnomhagen

I februar 2023 overleverte vi totalt 12 boliger fordelt på 3 rekker på Gauterød i Tønsberg. Vi er stolte og ydmyke for tilliten fra våre samarbeidspartnere og svært fornøyd med flott overleveringer av boligene.