Bærekraft

Bærekraft

Miljøvennlige løsninger i Praksis

Vi bygger for fremtiden. Derfor er vår ambisjon å tenke og agere bærekraftig i alt vi gjør. Vi skal være en del av løsningen ved å utvikle en grønnere byggenæring. Slik bidrar vi til å innfri FNs bærekraftsmål.

En bærekraftig totalentreprenør

Visjoner for fremtiden

Vårt bidrag til en grønnere fremtid

Amundsen Graf streber mot å ha effektive og rasjonelle byggeprosesser med bærekraftige renovasjonsrutiner. Vi vil ha et stort fokus på sortering og fragmentering av avfall, og jobber hver dag mot vår nullutslippsvisjon på tilvirkning av bygg og produkter. Vi ser behovet for elektrifisering av byggeplasser, og viktigheten av CO2-regnskap på fremtidige byggeprosjekter.

Bærekraftig resultat

Amundsen Graf tilbyr prosesser og produkter som gir våre kunder et bærekraftig resultat.

Vi har god kjennskap til refusjonsordninger og gir råd for økonomisk effektive valg knyttet til bærekraft.

Bærekraftige renovasjonsrutiner

Nullutslippsvisjon

Strekker oss etter bærekraftsmålene

FNs Bærekraftsmål

Vårt mål: En bedre fremtid

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Industri, innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Kom i kontakt